Tryckta verk av August Bondeson

I Uppsala Läkareförenings förhandlingar: Om folkets läkekonst i mellersta Halland, XVII, 1.

Knäppar på Lyran av Håttur, Göteborg 1875.

Visor på Ätradalens bygdemål, Uppsala 1878.

Halländska sagor, samlade bland folket och berättade på bygdemål, Lund 1880. I boksamling utgiven av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.

Jon i Slätthult, skildring av halländska gränsbolivet, Stockholm 1880.

Marknadsgubbar på Sjönevad, Stockholm 1881.

Bålastugan i Halland, i Minnen från Nordiska museet, utgivna av Artur Hazelius. Band I, häfte II. Stockholm 1881.

Svenska folksagor från skilda landskap, samlade och berättade, Stockholm 1882.

Hallings Anna, berättelse ur folklivet, Stockholm 1883.

Allmogeberättelser. I och II. Uppsala 1884.

Från julgille och lekstuga, svenska folkdanser samlade och utgivna. Häfte I och II. Stockholm 1884.

En saga från Dal och hennes källa, Uppsala 1885.

Historiegubbar på Dal, deras sagor och sägner m.m. Med teckningar efter författarens utkast av Severin Nilsson. Stockholm 1886.

Halland i svenska biblioteket. Avd. VII. Vårt Land. H 13, även upptaget i svenska statens Läsebok för folkskolan.

Nya allmogeberättelser. Med 17 teckningar. Stockholm 1888.

I Glimminge och Kröplinge, historier om höns och käringar m.m. Stockholm 1892.

Store Lars, dramatiserad folklivsbild, Göteborg 1894.

Smålandsknekten, folklustsspel i tre akter, Stockholm 1894.

Skollärare John Chronschoughs memoarer, från uppväxttiden och seminarieåren, Stockholm 1897.

M.V.K. Allmogehistorier, gamla och nya, 1903.

August Bondesons Visbok, folkets visor sådana de leva och sjungas ännu i vår tid. I-II, 1903.

Skollärare John Chronschoughs memoarer. Ny följd: Från hans första lärartid. 1904.

Herrgården Ransberg

Djur och växtlivet i en halländsk ljungbacke; Sveriges natur 1919

Dessutom medverkade August Bondeson flitigt med berättelser i de årliga kalendrarna Svea och Nornan. Ett urval av dessa:

 • Anna Katarina, hon vann; Nornan 1882
 • Far rakar sig på söndagsmorgonen; Nornan 1883
 • Lergöken; Nornan 1888
 • Tratta-Lars, Svea 1890
 • Hur båtsman Halling och Rackare-Nilsen processade; Svea 1893
 • Om Kröplinge döfve socknapåg. Anders och hans bägge klockor; Svea 1897
 • När åskan gick; Svea 1900
Boken Marknadsgubbar på skönevad
Jon i Slätthult
skollärare
Hallings Anna

Litteratur om August Bondeson

Bengtsson, Frithiof. August Bondeson och hans värld. Antologi med bilder av Severin Nilson 1975

Holmgren-Strömbom, Greta. Ur den blåmålade kistan. 1913

Jacobsson, John. August Bondeson. Tecknad för folket. 1915.

Mutén, Alex. August Bondesons berättarkonst. 1947.

Sandklef, Albert. August Bondeson, folklivsforskaren – författaren. 1956.

Wangö, Joel. Berömda hallänningar. 1971.

Mats Bengtsson/Jan Olsheden, Severin Nilsons Halland. 1975

Antologi av Frithiof Bengtsson
August Bondeson böcker

Uppsatser

Palm, Göran. Sympati och satir i Johan Chronschoughs memoarer. Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. 1953

Woltemade, Peter. August Bondesons roman Skollärare John Chronschoughs memoarer. En genreundersökning Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. 1995

Artiklar ur årsböcker, tidskrifter m.m.

 • Arcadius, Kerstin. Svenska folket taget på kornet: August Bondeson; Per Arvid Säve och hans samtida. 1992
 • Bengtsson, Frithiof. August Bondesons kusinbrev; Hallandsbygd 1985/86
 • Bengtsson, Frithiof. Skomakarsonen som lärde svenskarna att skratta; Bygd och natur 1988:5/6
 • Björck, Staffan. Chronschough - Fridas vän - A:lfr-d V:stl-nd : släktmärken och särdrag. Vänskapens pris : litteraturvetenskapliga studier. 1995
 • Bondeson, Håkan. Några anteckningar om August Bondeson och hans barndomshem; Varbergs Museum Årsbok 1969 (finns även som särtryck)
 • Bramstång, Mats. August Bondeson i julpublikationer och kalendrar; Studiekamraten 1968:9/10
 • Danielson, Bertil. August Bondeson. En halländsk folklivsskildrare; Bokvännen 1980:4/5
 • Dickson, Walter. Bondeson och ”Sjöneva märtne”; Halländsk horisont. 1962
 • Dickson, Walter. Möte med August Bondeson; Solaglaning. 1964
 • Dickson, Walter. Realism och lyrism hos August Bondeson. En studie i folkton; Nordisk tidskrift 1972:1
 • Dickson, Walter. Generös, ordförhäxad, lyssnare och berättare. August Bondeson; Nya teatertidningen 1979:9
 • Freeman. August Bondeson i Göteborg; Gamla hvitfeldares årsbok 1983.
 • Holmgren-Strömbom, Greta.
 • August Bondeson,läkaren, författaren, vis- och sagosamlaren; Morgonbris Nr 1 1914.
 • Klintberg, Bengt af. Jakob Gladers sagor. Hembygden / Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund 2001
 • Lilja, A. August Bondeson och den folkliga vissången. Svenska Landsmål och. Svenskt Folkliv 1988, s 11-23.
 • Lindström, Hans. Lärdom, krig och skratt : skollärare John Chronschough, den tappre soldat Svejk et consortes. Skrattet åt världen i litteraturen. 1993
 • Olsson, Gunnar. Bondesons Chronschough och verklighetens Kinberg. Varbergs Museum årsbok 1989
 • Sandklef, Albert. August Bondeson och knallarna. Västgötaknallens Julblad 1940.
 • Strömbom, Nils. August Bondeson som föremålsforskare. Vår Bygd 1953.
 • Uvliden, Ingemar. Hallandsbygd 2004/05
 • Widmark, Gun. Skollärare John Chronschough och den svenska språkvården; Språkets vård och värden. 2004
August bondesson svartvit helkropp