Kallelse till årsmöte


samt jubileum eftersom August Bondeson föddes för 170 år sedan.

Årsmötet för 2024 äger rum på Gurkbänken Brovallen Vessigebro i Vessigebro söndagen den 7 april kl. 14.00.

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Information om arbetet att förnya sällskapets verksamhet. Kaffeservering. En visning på cirka 45 minuter av teveserien Skollärare John Chronschoughs memoarer. Inspelningen är från 1967 och gjord av SVT. Total längd är två och en halv timme.

Eventuella avsägelser till Bo Ljungberg, 070–877 24 54 före den 1 februari.
För fikans skull önskas en preliminär anmälan. Mejla Ulla Rickardsson: ulla-rickardsson@telia.com

VÄLKOMMEN!

Lämna en kommentar