Bondesondagen 2023

De 60-tal gäster som besökte oss njöt av programmet och det soliga vädret. Dagen inleddes med fiolspel och sånger framförda av Leopold Wallin. Han har en imponerande repertoar av August Bondesons nedtecknade visor. Visorna som med Leopolds tolkning förde oss tillbaka till 1800-talet.

Vi hamnade i samma decennium med teatern Herregården i Ransberg. En fri grupp på tre personer hade på ett imponerande sätt dramatiserat händelserna på båtmanstorpet. När båtsmannen drunknade i kronans tjänst vräktes hustrun och de två barnen. De fick bo i en jordkula på 3 x 3 meter under miserabla förhållanden. Samma yta nyttjade skådespelarna i sitt uppförande. När det var som allra dystrast förbyttes tragiken till ett lyckligt slut. Typiskt August som alltid tog de svagas i försvar i alla hans skrifter.

Leopold Wallin började dagen med fiolspel.

Lämna en kommentar