Årsmöte 2023

Referat från Årsmötet den 26 mars 2023 
Sammanlagt 23 medlemmar fanns på plats.

Mötet inleddes med en parentation, dels den förre ordföranden Bengt Svensson, dels förre kassören Torbjörn Johansson, som båda avled inom en månad runt årsskiftet.

Till ny ordförande valdes Ingemar Johansson. Övriga ledamöter blev Ulla Rickardsson, Kristina Brixson, Inga-Lill Cederberg, Anna Blomster, Carl Hansson och Sara Ljungström. Inga-Lill blev kassör och Kristina sekreterare vid det konstituerade mötet. Alla är ordinarie ledamöter efter ett förslag till stadgeändring.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för pandemiåren 2020, 2021 och 2022.

Medlemsavgiften blev 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlemskap.

Som avslutning framträdde de nya styrelseledamöterna Anna Blomster och Carl Hansson med ett program om troll, vålnader och spöken ackompanjerat med fiolspel från August Bondesons repertoar. Hedersmedlemmen Leopold Wallin underhöll oss också med fiolspel och en August Bondesonvisa med tio verser om vilka kvinnor som man ska avstå från. Till sist blev det ett lyckligt slut på visan.