Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook

Tryckta verk av August Bondeson
I Uppsala Läkareförenings förhandlingar: Om folkets läkekonst i mellersta Halland, XVII, 1.


Knäppar på Lyran av Håttur, Göteborg 1875.


Visor på Ätradalens bygdemål, Uppsala 1878.


Halländska sagor, samlade bland folket och berättade på bygdemål, Lund 1880. ( I boksamling utgiven av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening).


Jon i Slätthult , skildring av halländska gränsbolivet, Stockholm 1880.


Marknadsgubbar på Sjönevad , Stockholm 1881.


Bålastugan i Halland , i Minnen från Nordiska museet, utgivna av Artur Hazelius. Band I, häfte II. Stockholm 1881.


Svenska folksagor från skilda landskap, samlade och berättade, Stockholm 1882.


Hallings Anna, berättelse ur folklivet, Stockholm 1883.


Allmogeberättelser. I och II. Uppsala 1884.


Från julgille och lekstuga, svenska folkdanser samlade och utgivna. Häfte I och II. Stockholm 1884.


En saga från Dal och hennes källa, Uppsala 1885.


Historiegubbar på Dal, deras sagor och sägner mm. Med teckningar efter författarens utkast av Severin Nilsson. Stockholm 1886.


Halland i svenska biblioteket. Avdeln. VII. Vårt Land. H 13, även upptaget i svenska statens Läsebok för folkskolan.


Nya allmogeberättelser. Med 17 teckningar. Stockholm 1888.


I Glimminge och Kröplinge, historier om höns och käringar mm. Stockholm 1892.


Store Lars, dramatiserad folklivsbild, Göteborg 1894.


Smålandsknekten, folklustsspel i tre akter, Stockholm 1894.


Skollärare John Chronschoughs memoarer, från uppväxttiden och seminarieåren, Stockholm 1897.


M.V.K. Allmogehistorier, gamla och nya, 1903.


August Bondesons Visbok , folkets visor sådana de leva och sjungas ännu i vår tid. I-II, 1903.


Skollärare John Chronschoughs memoarer . Ny följd: Från hans första lärartid. 1904.


Djur och växtlivet i en halländsk ljungbacke; Sveriges natur 1919


Dessutom medverkade August Bondeson flitigt med berättelser i de årliga kalendrarna Svea och Nornan.
Ett urval av dessa:
Anna Katarina, hon vann; Nornan 1882
Far rakar sig på söndagsmorgonen; Nornan 1883
Lergöken; Nornan 1888
Tratta-Lars, Svea 1890
Hur båtsman Halling och Rackare-Nilsen processade; Svea 1893
Om Kröplinge döfve socknapåg. Anders och hans bägge klockor; Svea 1897
När åskan gick; Svea 1900

E-post: Bondesonsällskapet