Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook

Länkar

Samarbetspartners

Ekomuseum nedre Ätradalen

Utblick Media

Hallands kulturhistoriska museum / Fågelboet

Sjönevads gästis

Vessigebro samhällsförening

Vessige-Alfshögs hembygdsförening

Om August Bondeson

Portal Dagens visa – August Bondeson

Svenskt biografiskt lexikon - August Bondeson

Folkmusikboken. Om folkmusikens källor

Folkmusikboken. Om folklig vissång

August Bondeson av Klara Johansson i Ord & Bild 1906

Ur August Bondesons verk

CD-skiva "Som en eld och som ett väder: Folkets visor sådana de lefva och sjungas ännu i vår tid. Ur August Bondesons visbok 1903."

Samlade skrifter. Första, andra, tredje och fjärde delen. (Projekt Runeberg)

Nya allmogeberättelser (Projekt Runeberg)

August Bondesons Visbok Del 1 (Projekt Runeberg)

Visor på Ätradalens bygdemål (Projekt Runeberg)

Smålandsknekten. Folklustspel i 3 akter (Projekt Runeberg)

Skollärare John Chronschoughs memoarer
från uppväksttiden och seminarieåren. (Litteraturbanken)


Skollärare John Chronschoughs memoarer.
Ny följd: från hans första läraretid. (Litteraturbanken)


Jon i Slätthult (Litteraturbanken)

Ur Bondesons visbok I (Falkenbergs museum)

Ur Bondesons visbok II (Falkenbergs museum)

Portal dagensvisa – August Bondeson

Litterära sällskap

DELS – De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd

Elsa Grave-sällskapet

Olof von Dalinsällskapet

Albert Olssonsällskapet

E-post: Bondesonsällskapet