Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook

Barndomshemmet Fågelboet

August Bondeson växte upp i en röd stuga med vita knutar, invid landsvägen, mittemot Vessige kyrka och prästgård. Föräldrarna, Carl och Lisa Bondeson, lät uppföra boningshuset 1855. Uthuset uppfördes året därpå. Där hade familjen en ko och höns. Namnet Fågelboet är August Bondesons eget namn på barndomshemmet där han växte upp med sina föräldrar och två yngre syskon, systern Jenny och brodern Carl Victor, som dog i unga år. Det var ett gediget hus för en hantverkare efter den tidens mått. Huset omgärdades av staket, björkar och syrener. I trädgården fanns också köksväxter och bärbuskar.
Det är till stor del August Bondesons egen förtjänst att vi idag kan besöka Fågelboet. År 1936 skänkte systersonen, Håkan Bondeson huset, tomten och inventarier, till museet i Varberg. August Bondeson älskade sitt barndomshem. Som vuxen återkom han ofta till Fågelboet för att hälsa på föräldrarna. Han var en mycket intresserad botanist och hjälpte till med skötseln av trädgården och hemmet. August förvarade även delar av sina manuskript och samlingar på Fågelboet.


Byggnaderna är i det närmaste oförändrade sedan Augusts levnadstid. Uthuset låg ursprungligen på andra sidan boningshuset, men flyttades 1939 då landsvägen breddades och fick en annan sträckning. Det ursprungliga spåntaket, "sticketaket" på boningshuset byttes mot tegeltak i mitten på 1930-talet och under åren som gått har museet underhållit och reparerat efter hand. Trädgården anlades i mitten av 1990-talet och här finns idag gammaldags blommor och kryddväxter.

Fågelboet visas för bokade grupper, maj-sep
Bokningar sker via Länsmuseet Varberg
Tel. 0340 – 828 30
Entréavgift 20:-/vuxen, barn (0-19 år) fritt.
Visningsavgifter tillkommer för bokade visningar.
www.museumhalland.se

E-post: Bondesonsällskapet