Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook

Biografi

Författaren, folklivsforskaren och läkaren August Bondeson föddes 1854 i Vessigebro. Han var son till skomakaren, sadelmakaren och hantverkaren Carl Bondeson och hans maka Lisa Beata. Den som väckte Augusts stora intresse för författandet var hans far, som var vida känd för sitt goda minne och sin berättarkonst. Omkring hälften av berättelserna i ” Halländska sagor ” kommer från fadern. Efter folkskolan läste August på läroverken i Halmstad och Göteborg. Läkarstudierna gjorde han vid Uppsala Universitet. Han utbildade sig till hudspecialist och vid 35 års ålder öppnade han en läkarpraktik i Göteborg.


Under sin relativt korta livstid, var August Bondeson mycket produktiv. Sin första bok gav han ut vid 21 års ålder, redan innan han påbörjat sina läkarstudier. Därefter fortsatte han sitt författarskap vid sidan av sina läkarstudier och sitt arbete som läkare. Från författardebuten gavs det ut 22 titlar liksom en mängd berättelser i bland annat jultidningar. Mest känd och den största succén fick August Bondeson med romanen om den självgode folkskolläraren i ” Skollärare John Chronschoughs memoarer ” som kom ut i två delar, den sista så sent som 1904. Förutom berättelser skrev han även flera visor och pjäser. August Bondeson gjorde också en stor insats som folklivsforskare. Inspirerad av sin tids strävan att dokumentera allmogesamhällets folkliga kultur gjorde han resor runt om i Halland, Småland, Värmland, Dalsland, Hälsingland och Uppland, för att samla in föremål, visor och berättelser. Med stor realism skildrade han landsbygdsbefolkningen i slutet av 1800-talet. Vid två tillfällen fick han Svenska akademins stipendium, 1881 och 1883.


August Bondeson dog 1906 som ogift i Göteborg. Han ligger begravd på Vessige kyrkogård.

E-post: Bondesonsällskapet