Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook

Årsmöte 2009

Bondesonsällskapet höll den 1 februari sitt årsmöte på Sjönevads gästis. Av sällskapets 109 medlemmar var det 25 som mötte upp. Årsmötet inleddes med en tyst minut för den under året bortgångne hedersmedlemmen Frithiof Bengtsson.

Bengt Svensson höll i ordförandeklubban och omvaldes till sällskapets ordförande. Till ordinarie ledamöter omvaldes Inga-Lill Cederberg och Anna Larsson. Till suppleant omvaldes Lars Grimbeck. Årsavgiften för enskild medlem fastställdes till 150 kr och för familjer 200 kr att inbetalas på bankgiro 5849-9799.

Styrelsen kunde rapportera att en fjärdedel av de 600 tryckta exemplaren av Marknadsgubbar på Sjönevad var sålda. När ekonomin tillåter kommer ytterligare verk av Bondeson att ges ut i nytryck.

Efter mötesförhandlingarna framförde Bengt-Göte Bengtsson ett mycket uppskattat Bondesonprogram. Gästgivare Karlsson bjöd på kaffe och kakor och till kaffet underhöll Leopold Wallin med sin fiol.

O, forna tiders gubbar!

Anna Pia Åhslund skrev följande krönika i HN/HP med en recension av Marknadsgubbar på Sjönevad.
Läs krönikan här.

Bondeson i Snäckviken

Föreningen "Wendelas vänner" som vill sprida kännedom om författaren och journalisten Wendela Hebbe och operasångerskan Signe Hebbe och deras pionjärgärningar i svenskt kulturliv ger ut en tidskrift Wendelavisan. I dess senaste nummer på sidan 8 finns en kort artikel om August Bondeson och hans kontakter med damerna. klicka här.

Bilder från Bondesondagen 2008

Nu kan vi visa några bilder från Bondesondagen på Sjönevads gästis. De är från utställningen av Leonard Gyllenborgs grafiska blad på magasinet och på kvällens Bondesonprogram med Lars Grimbeck, Anette Wallin och Pers Nils Johansson. klicka här.

Ekomuseets dag 18 maj 2008

Om du klickar här kan du se ett bildkollage i pdf-format från årets första Ekomuseets dag på Fågelboet i Vessigebro.

Årsmöte 2008

Bondesonsällskapet höll den 3 februari sitt årsmöte på Sjönevads gästis. Ett drygt trettiotal av sällskapets 75 medlemmar mötte upp. Bengt Svensson höll i ordförandeklubban och omvaldes till sällskapets ordförande. Till ordinarie ledamöter omvaldes Stefan Gustafsson och Torbjörn Johansson. Till suppleant omvaldes Kristina Brixson. Börje Johansson hade avsagt sig sin styrelsepost och ersattes av Inga-Lill Cederberg. Årsavgiften för enskild medlem fastställdes till 150 kr och för familjer 200 kr att inbetalas på bg 5849-9799. Styrelsen meddelade att en bokutgivning av Marknadsgubbar på Sjönevad planeras att genomföras under året. Sällskapet medverkar i boken ”Öppna dörrar” om författares hem och miljöer som kommer att ges ut under våren. Efter mötesförhandlingarna läste Torbjörn Johansson ur skollärare John Chronschoughs memoarer. Gästgivare Karlsson serverade kaffe och kakor och till kaffet underhöll Leopold Wallin med sin fiol.Bild till vänster: Torbjörn Johansson läser ur skollärare John chronschoughs memoarer.

Bild till höger: Leopold Wallin underhåller med sin fiol.

Bondesondagen 2007

Söndag 23 september genomförde Bondesonsällskapet sin traditionella Bondesondag, den fjärde i ordningen. På Fågelboet läste Torbjörn Johansson valda stycken ur Skollärare John Chronschoughs memoarer. Ett sjuttiotal besökare gästade Bondesons barndomshem där de blev guidade runt av Länsmuseet Varbergs kunniga personal och serverades kaffe med dopp av Vessige-Alfshögs hembygdsförening. Även Loricks konstsmide och Sjönevads gästis var välbesökta under eftermiddagen. Den intresserade kunde även besöka Slätthult, Yttra Berg, Gunnar Bramborns konstatelje och Severin Nilsons ateljestuga. Till kvällens Bondesonprogram på Sjönevads gästis samlades tjugofem åhörare för att lyssna på Bengt-Göte Bengtsson när han sjöng och berättade om August Bondesons liv. Ett mycket uppskattat framträdande och en värdig avslutning på en lyckad Bondesondag.

Årsmöte 2007

Bondesonsällskapet höll den 4 februari sitt första årsmöte på Sjönevads gästis. Ett trettiotal medlemmar mötte upp. Bengt Svensson höll i ordförandeklubban och omvaldes till sällskapets ordförande. Därutöver kom styrelsen att bestå av Anna Larsson, Börje Johansson, Stefan Gustafsson och Torbjörn Johansson, samt med Kristina Brixson och Lars Grimbeck som suppleanter. Årsavgiften fastställdes till 150 kr att inbetalas på bg 5849-9799. På styrelsens förslag utsåg årsmötet Erland Johansson och Frithiof Bengtsson till hedersmedlemmar. Detta för att de på ett förtjänstfullt sätt verkat för att hålla minnet av August Bondeson levande genom åren.

Efter mötesförhandlingarna berättade Eric Rasmusson om sin kontakter med Bondesons syster och sitt liv med Bondesons litteratur. Han betonade vikten av att sällskapet inte bara lyfter fram Bondeson som folklivsskildrare. För att nå utanför Halland ansåg han att sällskapet även bör uppmärksamma Bondesons mästerverk Skollärare John Chronschoughs memoarer. Därefter kunde församlingen avnjuta den av gästgivare Karlsson framdukade fikan och avslutningsvis lyssna till Torbjörn Johansson som underhöll med några av Bondesons visor.
Bild till vänster: Eric Rasmusson sprider ljus över Bondesons minne.


Bild till höger: Styrelsen: Kristina Brixson, Börje Johansson, Anna Larsson, Torbjörn Johansson, Bengt Svensson och Stefan Gustafsson. Lars Grimbeck saknas på bilden.Bondesondagen 23 september 2006

Bild till vänster: Bondesonsällskapets krans vid Bondesons grav.


Bild till höger: Erland Johansson läser en av Bondesons berättelser på Sjönevads gästis under Bondesondagen.

E-post: Bondesonsällskapet