Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook

Bondesondagen 19 september

Programmet hittar du här.

Hemvändardagar i Vessigebro 7-8 augusti

Fågelboet är öppet på lördagen 7 augusti mellan kl 13 och 17 under hemvändardagarna i Vessigebro. Hela programmet hittar ni här.

Välkomna att delta i trädgårdsprojektet på Fågelboet

På Fågelboet pågår som ni säkert känner till ett projekt där trädgården ska ställas i ordning till 1880-tal ca. Det ska bland annat komma till köksträdgård, fruktträdgård och bättre grusgångar. Under senvintern har två stora björkar fällts ner för att skapa bättre förutsättningar för fruktträdgården. Där björkarna under lång tid har skuggat är det ett tjockt lager mossa som ska tas bort för att sedan skapa rätt förutsättningar för fruktträd och långt ängsgräs!

Vi behöver din hjälp att avlägsna mossan!

Kom till Fågelboet den 14/4 kl. 9.00, medtag en vanlig kultivator eller ”lukningshacka” (maskiner för mossrivning har vi avråtts från att använda). samt kaffekorg! På plats berättar jag gärna mer om projektet för den som är intresserad!

Meddela gärna senast den 13/4 om du vill deltaga. 0340-67 73 26 eller kristina.brixson@lansmuseet.varberg.se

Öppettider på Fågelboet 2010

Från maj-sept går det bra att boka visningar för grupper. Kontakta Länsmuseet Varberg tel. 0340-828 45. För mer information se www.lansmuseet.varberg.se

30/5 Ekomuseets dag 14-17
Mors dag, smaka mor Bondesons kringlor. Askome Spelmän underhåller.

25/7 Ekomuseets dag 14-17
Byggnadsvårdsdag, byggnadsvårdshantverkare visar upp något enklare renoveringsarbete och informerar om sin verksamhet.

19/9 Bondesondagen 14-17
Erland Johansson och Leopold Wallin underhåller med visor och berättelser från Bondeson.

Vid öppethållande erbjuder Länsmuseet Varberg visningar av Fågelboet, kaffeservering i trädgården i samarbete med Vessige-Alfshögs Hembygdsförening. Försäljning av Bondesonsouvenirer samt av Bondesons bok Marknadsgubbar på Sjönevad.

Årsmöte 2010

Bondesonsällskapet höll den 7 februari sitt årsmöte på Katrinebergs folkhögskola. Av sällskapets 114 medlemmar var det 38 som mötte upp. Bengt Svensson höll i ordförandeklubban och omvaldes till sällskapets ordförande. Till ordinarie ledamöter omvaldes Stefan Gustafsson och Torbjörn Johansson. Kristina Brixson nyvaldes som ordinarie styrelseledamot och till suppleant nyvaldes Anna Larsson. Årsavgiften för enskild medlem fastställdes till 150 kr och för familjer 200 kr att inbetalas på bankgiro 5849-9799.

Styrelsen kunde rapportera att Jon i Slätthult kommer att ges ut i nytryck under året. Information gavs även om arbetet på Fågelboet med trädgård och tillgänglighetsanpassning Efter mötesförhandlingarna förmedlade sällskapets medlemmar Per Hartvig och Jan Nygren sina bilder av den Nygrenska delen av August Bondesons släkt. Sällskapet bjöd på kaffe och kaka och mötet inleddes och avslutades med toner från Leopold Wallins fiol.

I samband med årsmötet överlämnade Per Hartvig till Erik Karlsson en assiett ur den servis som fanns på Sjönevads gästis på August Bondesons tid att återbörda till gästis.

Bilder från årsmötet

Bondeson i Japan

Hallands Nyheters Lars Grimbeck var i Japan i höst och träffade Yoko Yamazaki som är en stor beundrare av August Bondesons sagor.

Här kan du läsa hela artikeln

Artikel från I Halland

Kristina Brixson har skrivit en artikel i I Halland under rubriken "En författare med gröna fingrar". Där kan du läsa om August Bondesons trädgårdsintresse och planerna på en förändring av Fågelboets trädgård.

Du kan läsa hela artikeln här.

Bondesondagen 20 september

Söndagen den 20 september arrangerade Bondesonsällskapet sin årliga Bondesondag för att hedra minnet av läkaren, förafattaren och folklivsskildraren August bondeson. Ett drygt hundratal besökare gästade under dagen Bondesons barndomshem Fågelboet i Vessigebro. De underhölls där av ett Bondesonprogram framfört av Lars Grimbeck med familj och serverades kaffe med dopp av Vessige-Alfshögs hembygdsförening.

Agneta Boqvist och Pablo Wiking-Faria från Länsmuseet Varberg svarade på frågor om föremål som besökarna hade med sig. Det fanns även möjlighet att åka runt till besöksmål i Ätradalen med anknytning till August Bondeson. På Sjönevads gästis såldes Bondesonlitteratur under dagen och på kvällen underhöll Erland Johansson och Leopold Wallin med Bondesons berättelser och visor. De nya gästgivarna serverade en Bondesontallrik till de trettiofem mycket nöjda gästerna.

Ny artikel i Parnass

I senaste numret av Parnass, DELS medlemstidskrift, finns en artikel från Bondesonsällskapet. Det är Anna Pia Åhslunds krönika "O forna tiders gubbar" om Marknadsgubbar på Sjönevad.
Läs krönikan här.
Vill du teckna en prenumeration på Parnass så har DELS ett reducerat pris 190 kronor för anslutna sällskaps medlemmar.
Mer info om Parnass hittar du här.

Artikel i Parnass

I senaste numret av Parnass, DELS medlemstidskrift, finns en artikel från Bondesonsällskapet. Det är Stefan Gustafssons artikel om de gator som är uppkallade efter August Bondeson.

Vill du teckna en prenumeration på Parnass så har DELS ett reducerat pris 190 kronor för anslutna sällskaps medlemmar.
Mer info om Parnass hittar du här.

Artikel om Bondesons mor

I Hallands hembygdsrörelses tidskrift I Halland publicerades i senaste numret en artikel om August Bondesons mor Lisa Besta skriven av Kristina Brixson på Länsmuseet Varberg och medlem i Bondesonsällskapets styrelse.
Läs hela artikel här.

Ny bok om Bondesons släktingar

En av Bondesonsällskapets medlemmar Jan Nygren presenterar en ny bok "Om bönder, klockare och gästgivare i Småland och Halland". Mycket handlar om bröderna Johan Elias Nygren, gästgivare i Köinge och Jan Anders Nygren gästgivare i Sjönevad. En syster blev med tiden mor till August Bondeson.
Läs mer i en artikel i Hallands Nyheter

Nyutgåva av Marknadsgubbar på Sjönevad

Bondesonsällskapet har i samarbete med Förlag Utsikten givit ut en faksimilutgåva av August Bondesons Marknadsgubbar på Sjönevad. Nyutgåvan är försedd med kommentarer skrivna av Bondesonsällskapet. Boken presenterades i anslutning till Sjönevads marknad.

Vill du köpa boken kontakta Bengt Svensson på Berte Museum 0346-405 13.

Boken kostar 60 kronor, för medlemmar i Bondesonsällskapet 40 kronor.

Chronschoughs memoarer på internet

På en sida som heter litteraturbanken kan man nu läsa båda delarna av August Bondesons Skollärare John Chronschoughs memoarer i sin helhet. klicka här.
Äldre nyheter
E-post: Bondesonsällskapet